Project Description

Belast met een bewogen geschiedenis heeft Avignon, de stad met het Palais des Papes (Pausenpaleis), een belangrijke rol gespeeld in de Europese geschiedenis. Terwijl ze een in de 19e eeuw relatief onbekend was, is ze in de 20e eeuw als culturele hoofdstad herboren.

Vandaag de dag geeft het Festival de Théâtre, door Jean Vilar in 1946 opgericht, haar een internationale reputatie.